Losse Modules

Module 1
De basis

In deze module zorg je voor een goede basis. Je hebt overzicht op én doorstroming in je werkvoorraad. In de praktijk betekent dit dat je een structuur hebt die ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk papierloos werkt en je mailbox functioneert zoals het bedoeld is: een brievenbus met alleen nieuwe mail. Door deze basis heb je overzicht en kun je goede keuzes maken. Het zorgt dat je met rust in je hoofd de resultaten kunt leveren waar je voor opgesteld staat en met rust in je hoofd naar huis gaat. 

Tijdinvestering: 6 uur

Module 2
Bewust zijn van je
Waarden en doelen

Je kunt pas een andere beweging maken als je weet wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Door alle drukte in het leven staan mensen daar vaak niet bij stil en wordt er maar doorgegaan. Met als resultaat dat er niets veranderd. En hoe mooi is het om te zorgen dat jouw wensen, als het gaat om waarden en doelen, aansluiten bij het werk wat je doet?
Dus…
Wat vind jij waardevol in je leven?

Wat vind je waardevol in je werk?
Waar word jij blij van?
Waar ligt jouw passie? Wat wil jij heel graag wel?
Wat wil je absoluut niet?

Ben je tevreden met waar je staat in het hier en nu? Waar wil je staan over een half jaar, een heel jaar of vijf jaar? Ben je daar mee bezig of denk je daar nooit over na?
Hiervoor is volop aandacht in deze tweede module. We inventariseren jouw persoonlijke waarden en die van de organisatie. We onderzoeken daarnaast wat jouw persoonlijke doelen en die van de organisatie zijn en of die op elkaar aansluiten.

Tijdinvestering: 4 uur

Module 3
Eerlijke balans

Hoe staat het met de balans in jouw leven? Hoe verkies jij je tijd te verdelen tussen je werk,
je partner/gezin/familie/vrienden en jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat jij je wensen verwezenlijkt? Zowel zakelijk als in je privé-leven. Welke afspraken zijn er binnen het team waarin jij werkt en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze module.
Deze module gaat over écht in je eigen spiegel kijken en daardoor nieuwe keuzes willen maken. Over reflecteren en verder verdiepen om daarna nog meer de regisseur te zijn van jouw werk en leven. 

Tijdinvestering: 4 uur

Module 4
Positieve communicatie

We gaan het niet hebben over gesprekstechnieken. We gaan het wel hebben over de invloed van communicatie en hoe je die positief kunt beïnvloeden. We gaan het uitgebreid hebben over complimenteren en aanmoedigen en we hebben daar leuke en inspirerende oefeningen bij. Als je focust op positieve prestaties en deze erkent, is iemand aanspreken op groeipunten helemaal niet lastig meer. Het is maar één van de voordelen van anders met elkaar communiceren maar wel één die veel collega´s en managers lastig vinden.
Deze module heeft veel impact op de communicatiecultuur. 

Tijdinvestering: 4 uur