Fundamentals programma

Als je met plezier en voldoening wilt leven en werken, is er maar één persoon die daarvoor kan zorgen en dat ben jij. Wat je daarvoor nodig hebt is persoonlijk leiderschap, persoonlijke regie en -verantwoordelijkheid. Iets wat je waarschijnlijk zelf behoorlijk belangrijk vindt maar waarvan het bewustzijn en de acties daarvoor in je dagelijkse leven en  -werk regelmatig naar de achtergrond verdwijnt.
Tijdens het Fundamentals programma onderzoek je wat je waarden zijn, wat je kernkwaliteiten (en daarvan afgeleid je valkuilen, uitdagingen en allergieën) zijn. Je staat er uitgebreid bij stil hoe je op dit moment je leven leidt. Waar je je tijd aan weggeeft en hoe je dat misschien liever anders doet en wat daarvoor nodig is. Je kijkt naar jouw wijze van communiceren. Reflecteert op de mate waarin jij jezelf en anderen aanmoedigt en complimenteert. Kijkt waar jouw focus ligt. Checkt of jij de positieve of de negatieve kant van zaken ziet en benadrukt. Je staat opnieuw stil bij jouw wijze van feedback vragen, geven en ontvangen. En voorafgaand aan deze onderwerpen zorg je ervoor dat je een goede basis hebt van waaruit je kunt werken. Zorg je ervoor dat je mail op orde is en dat je een realistische en werkbare planning hebt waarin, naast je afspraken en vergaderingen, ook je werkvoorraad zichtbaar is. 

Heel kort door de bocht kun je zeggen dat als je het Fundamentals programma doorloopt, je een traject volgt dat je opnieuw bewust maakt van een aantal essentiële onderdelen van je leven. Waar je de tijd neemt en de gelegenheid pakt om je opnieuw met bestaande keuzes te verbinden of deze aan te passen. Om aan die keuzes acties te koppelen waardoor je écht andere resultaten krijgt in je leven en je werk. Dat je ervoor zorgt dat je met (meer) plezier en gemak resultaten neerzet voor jezelf en de organisatie waar je voor werkt.  En als laatste en naar onze mening het allerbelangrijkste: dat je je persoonlijk gelukkiger gaat voelen. 

In de vijf modules van het Fundamentals programma onderzoeken we én handelen we praktisch op een breed spectrum. Vanaf module één doe je al dingen anders waar je heel blij van wordt en die je inspireert voor de volgende modules. Bij ons is veranderen niet iets anders doen omdat je het nu niet goed doet. Bij ons ga je iets anders doen omdat je dat zelf wilt. Omdat je je tijdens het programma bewust bent geworden van wie je wilt zijn en wat je in je werk en leven wilt doen. Daarom heeft dit programma enorm veel invloed op persoonlijk werkgeluk en persoonlijke resultaten. Onze nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu. En daar plukt het team, en natuurlijk de organisatie, de vruchten van. 


Module 1
De basis (mail & planning)

Wat het geeft:
overzicht | structuur | rust in het hoofd | stressreductie | duurzame inzetbaarheid | realistische planning | behapbare werkvoorraad  | ‘lege’ inbox |focus | tijdwinst


In de ochtend krijg je uitleg en inventariseren we wat jij anders wilt op het gebied van mail en planning. In de middag implementeren we het geleerde meteen in je eigen systeem.
Heel praktisch dus en daardoor kun je er meteen mee aan de slag en heb je er meteen plezier van.
We creëren een structuur voor meer overzicht en doorstroming in je werkvoorraad en informatie.
We richten ons op dát wat je per mail ontvangt. In de praktijk betekent dit dat je een werkstructuur krijgt die ervoor zorgt dat je mailbox functioneert zoals het bedoeld is; een brievenbus waarin nieuwe mail binnenkomt en waarin doorstroming is (er komt mail in en het gaat eruit). Je zorgt voor overzicht dat je helpt bij het maken van keuzes. We gebruiken je agenda om je werkvoorraad zichtbaar te maken. Je krijgt daardoor een realistische, werkbare planning; dus één die door jou nageleefd kan worden. Dat zorgt voor voldoening, voor kwaliteit en resultaten.
Je gaat na een werkdag met meer rust in je hoofd, energiek en blij naar huis.


Module 2
Balans & invloed

Wat het geeft:
Prettige werk-, privé- en persoonlijke balans | gezondheid | duurzame inzetbaarheid | bewustzijn op  wat je anders wilt in je werk en je leven | gerichte actie om doelen te realiseren | verbinding | focus.

Hoe staat het met de balans in jouw leven? Hoe verkies jij je tijd te verdelen tussen je werk, je partner/gezin/familie/vrienden en jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat jij je wensen verwezenlijkt? Zowel zakelijk als in je privéleven.  Dat zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de derde module van het Fundamentals programma. Deze module gaat over écht in je eigen spiegel kijken en daardoor nieuwe keuzes willen maken. Over reflecteren en verder verdiepen om daarna nog meer de regisseur te zijn van jouw werk en leven. 


Module 3
Bewust zijn van je waarden & je kernkwaliteiten onder de loep

Wat het geeft:
Verbinding
| inzicht op persoonlijke waarden | inzicht op organisatie waarden | bewustzijn & reflectie op persoonlijke kernkwaliteiten, -valkuilen, -uitdagingen en -allergieën | focus

Je kunt pas een andere beweging maken als je weet wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Door alle drukte in het leven sta je daar vaak niet bij stil en ga je maar door. Met als resultaat dat er niets veranderd. En hoe mooi is het om te zorgen dat jouw wensen, als het gaat om waarden en doelen, aansluiten bij het werk wat je doet?
Dus…
Wat vind jij waardevol in je leven?

Wat vind je waardevol in je werk?
Waar word jij blij van?
Waar ligt jouw passie? Wat wil jij heel graag wel?
Wat wil je absoluut niet?

Ben je tevreden met waar je staat in het hier en nu? Waar wil je staan over een half jaar, een heel jaar of vijf jaar? Ben je daar mee bezig of denk je daar nooit over na?
Hiervoor is volop aandacht in de tweede module. We inventariseren de persoonlijke waarden en die van de organisatie. Daarnaast kijken we naar je persoonlijke kernkwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen en allergieën.
Je zult jezelf nog beter leren kennen. 


Module 4
Positieve communicatie & feedback 

Wat het geeft:
Positieve(re) communicatiecultuur | positieve(re) werksfeer | verbinding | erkenning | trots | meer of weer werkplezier | handvatten voor het vragen, geven en ontvangen van feedback.

Communicatie heeft op veel zaken invloed. Als je in een omgeving zit met positieve communicatie dan heeft dat invloed op jouw humeur, op jouw geluksgevoel, op de sfeer, op de cultuur en daardoor op dat wat je doet. En als jij positief communiceert, maak je daarmee een heleboel mensen gelukkig. Als eerste jezelf.Deze module heeft veel impact op de communicatiecultuur en je leert (nog beter) om te gaan met het vragen, ontvangen en geven van feedback. 

We hebben het in deze module over de invloed van communicatie en hoe je die positief kunt beïnvloeden en daardoor aanwenden. We hebben het uitgebreid over aanmoedigen en complimenteren. We hebben daar leuke en inspirerende oefeningen bij die blijven doorwerken na de training.  Als je focust op positieve prestaties en deze erkent, is iemand aanspreken op groeipunten helemaal niet lastig meer. Er is volop aandacht op naast ja ook nee (nu niet) zeggen en kleine en grote conflicten uitpraten. Je leert op een leuke en eenvoudige manier feedback te vragen, te geven en te ontvangen. En het leukste van alles vinden onze deelnemers altijd de complimenten shower 🙂


Module 5
Gedragsstijlen en afronding

Tijdens de laatste module van het Fundamentals programma maken we een korte persoonlijkheidsanalyse die gebaseerd is op het DISC model.

Wat het geeft / invloed op heeft
Een leuke en leerzame manier om je (meer) inzicht te geven in wie jij en je collega’s zijn als het gaat over voorkeursgedrag in diverse situaties. Deze analyse maakt het waarom van het gedrag overzichtelijk en begrijpelijk zichtbaar. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vragen: waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken. Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever. Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures. 
Het samen maken van deze analyse zal veel duidelijkheid geven en meer begrip en verbinding in je team veroorzaken. Het leren kennen van ieders favoriete gedragspatroon zal, dankzij een betere zelfkennis, helpen effectiever en prettiger met elkaar om te gaan.

Hoe we het doen 
Na het invullen van een vragenlijst krijg je inzicht in wie je bent en wie je collega’s zijn als het gaat om voorkeursgedrag. We kijken met de (letterlijke) rode, gele, groene of blauwe pet op, terug op de voorgaande modules. 

Aansluitend is er een uur persoonlijke coaching  om individueel met jou te evalueren wat er bereikt is en te kijken wat er eventueel nog nodig is. We ronden het gezamenlijk feestelijk (met cadeau!) af. 


De tijdinvestering
Ongeveer 23 uur verspreid over een klein half jaar, hebben wij er samen met onze deelnemers voor nodig om een heleboel veranderingen in gang te zetten.
In de praktijk, tussen de modules door, gebeurt er een heleboel. Je gaat het programma samen in en je geniet samen van de mooie en de minder mooie dingen die je tegen gaat komen.
Je leest het goed: minder mooie dingen. Ook die horen erbij: zonder wrijving geen glans!

We zijn gedurende het hele programma en tot ver daarna bereikbaar voor vragen die gesteld willen worden, complimenten die gegeven willen worden, en andere dingen die onze opdrachtgevers en deelnemers met ons willen delen.