Fundamentals programma

In de vijf modules van het Fundamentals programma onderzoeken we én handelen we praktisch op een breed spectrum. Vanaf module één doen onze deelnemers al dingen anders waar ze heel blij van worden en die ze inspireert voor de volgende modules. Dit programma heeft enorm veel invloed op persoonlijk werkgeluk en resultaten en op die van het team  (en daardoor natuurlijk de organisatie). 

Het programma kan ingezet worden als (persoonlijk) leiderschapsprogramma en/of cultuurprogramma. De modules zijn ook apart te volgen. 


Module 1
De basis

Wat het geeft:
Structuur | overzicht | rust in je hoofd | stressreductie| tijdwinst| duurzame inzetbaarheid| realistische planning| behapbare werkvoorraad| ‘lege’ inbox | papierloos werken| focus| blijheid.

 

 

 

 

Als eerste zorg je voor een goede basis. Je weet waar je verantwoordelijk voor bent en wat je bevoegdheden zijn.
Je hebt overzicht op én doorstroming in je werkvoorraad. In de praktijk betekent dit dat je een structuur hebt die ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk papierloos werkt en je mailbox functioneert zoals het bedoeld is: een brievenbus met alleen nieuwe mail. Door deze basis heb je overzicht en kun je goede keuzes 
maken. Het zorgt dat je met rust in je hoofd de resultaten kunt leveren waar je voor opgesteld staat en met rust in je hoofd naar huis gaat. 


Module 2
Bewust zijn van je waarden & je kernkwaliteiten onder de loep

Wat het geeft:
Verbinding |duidelijkheid over persoonlijke waarden  | duidelijkheid over organisatiewaarden  | reflectie | inzicht in je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen & allergieën | nieuwe keuzes | focus | voldoening | trots.

Je kunt pas een andere beweging maken als je weet wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Door alle drukte in het leven staan mensen daar vaak niet bij stil en wordt er maar doorgegaan. Met als resultaat dat er niets veranderd. En hoe mooi is het om te zorgen dat jouw wensen, als het gaat om waarden en doelen, aansluiten bij het werk wat je doet?
Dus…
Wat vind jij waardevol in je leven?

Wat vind je waardevol in je werk?
Waar word jij blij van?
Waar ligt jouw passie? Wat wil jij heel graag wel?
Wat wil je absoluut niet?

 

 

 

 

 

 

Ben je tevreden met waar je staat in het hier en nu? Waar wil je staan over een half jaar, een heel jaar of vijf jaar? Ben je daar mee bezig of denk je daar nooit over na?
Hiervoor is volop aandacht in de tweede module. We inventariseren de persoonlijke waarden en die van de organisatie. Daarnaast kijken we naar je persoonlijke kernkwaliteiten, je valkuilen, uitdagingen en allergieën.
Je zult jezelf nog beter leren kennen. 


Module 3
Eerlijke balans

Wat het geeft:
Prettige werk-, privé- en persoonlijke balans | gezondheid | duurzame inzetbaarheid | bewustzijn op  wat je anders wilt in je werk en je leven | gerichte actie om doelen te realiseren | verbinding | focus.

Hoe staat het met de balans in jouw leven? Hoe verkies jij je tijd te verdelen tussen je werk, je partner/gezin/familie/vrienden en jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat jij je wensen verwezenlijkt? Zowel zakelijk als in je privéleven. Welke afspraken zijn er binnen het team waarin jij werkt en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de derde module van het Fundamentals programma. 

Deze module gaat over écht in je eigen spiegel kijken en daardoor nieuwe keuzes willen maken. Over reflecteren en verder verdiepen om daarna nog meer de regisseur te zijn van jouw werk en leven. 


Module 4
Positieve communicatie & feedback 

Wat het geeft:
Positieve(re) communicatiecultuur | positieve(re) werksfeer | verbinding | erkenning | trots | meer of weer werkplezier | handvatten voor het vragen, geven en ontvangen van feedback.

Communicatie heeft op veel zaken invloed. Als je in een omgeving zit met positieve communicatie dan heeft dat invloed op jouw humeur, op jouw geluksgevoel, op de sfeer, op de cultuur en daardoor op dat wat je doet. En als jij positief communiceert, maak je daarmee een heleboel mensen gelukkig. Als eerste jezelf.

Albert Einstein (we zijn grote fan van hem!) lanceerde de volgende stelling: 
Enthousiasme = missie x centen + complimenten
Het is dus niet zo dat alleen je missie in je werk en de beloning die je voor je werkzaamheden krijgt jou enthousiast maken. Complimenten maken het af. Oftewel: complementeren het.

De kans is groot dat je nu denkt  ‘Ja, ik wil heel graag meer complimenten en meer van dat, maar ik krijg dat niet of niet genoeg.’  We gaan niet kijken hoe jij een ander kunt veranderen. Dat lukt je namelijk niet. We gaan wel kijken waar jij invloed uit kunt oefenen op anderen en dat begint altijd bij jezelf. 

In deze inspiratie sessie gaan we het hebben over aanmoedigen en complimenteren. En we hebben het ook over hoe je wat makkelijker ‘Nee (nu niet)  kunt zeggen. We inventariseren wat jij anders wilt in de communicatie naar jou toe en in de communicatie vanuit jou. Je hebt meer invloed dan je misschien denkt.
Deze module heeft veel impact op de communicatiecultuur en je leert (nog beter) om te gaan met het vragen, ontvangen en geven van feedback. 

 

 

 


Module 5
Persoonlijke coaching & afronding

De eerste vier modules zijn gedeeltelijk plenair en gedeeltelijk met persoonlijke coaching en begeleiding.
Er zit een aantal weken tussen elk programma onderdeel en na het vierde onderdeel komen we nog een keer terug voor de vijfde module om individueel met elke deelnemer te evalueren wat er bereikt is en wat er eventueel nog meer nodig is. We ronden het gezamenlijk feestelijk af. 


De tijdinvestering
Maar 20 uur verspreid over een klein half jaar, hebben wij er samen met onze deelnemers voor nodig om een heleboel veranderingen in gang te zetten en door te voeren.
In de praktijk, tussen de modules door, gebeurt er een heleboel. Je gaat het programma samen in en je geniet samen van de mooie en de minder mooie dingen die je tegen gaat komen.
Je leest het goed: minder mooie dingen. Ook die horen erbij: zonder wrijving geen glans!

We zijn gedurende het hele programma en tot ver daarna bereikbaar voor vragen die gesteld willen worden, complimenten die gegeven willen worden, en andere dingen die onze opdrachtgevers en deelnemers met ons willen delen.