Karakterstructuren voor teams

Karakterstructuren laten zien hoe iemand zich naar buiten toe manifesteert. En dan met name als het even moeilijk gaat of als iemand angst of stress ervaart. Het gaat over de neiging die mensen hebben om zich in die situaties te laten zien qua gedrag. Over de gewoontes waar ze dan onbewust ‘inschieten’.


Stel je een een groep van  vijf mensen voor die op expeditie gaan.
Ze hebben allemaal een eerste dringende vraag:

Expeditielid 1: Hoe kan ik hier wegkomen? 
Expeditielid 2: Is er in deze expeditie wel genoeg voor mij? 
Expeditielid 3: Waarmee kan ik de anderen helpen?
Expeditielid 4: Word ik afgewezen door de andere expeditieleden als ik mijn emoties laat zien?
Expeditielid 5: Wie van deze expeditie is te vertrouwen?

Zo gaat het ook binnen teams en organisaties. Herken je het?

Wat gebeurt er in een team en richting de in- en externe klant als iedereen vanuit deze onveiligheid en onzekerheid aanwezig is, werkt en communiceert?


In de jonge jaren heeft iedereen zich in mindere of meerdere mate miskend of tekortgedaan gevoeld  door het appèl van de buitenwereld, de levensomstandigheden of de sfeer in de familie. Hieruit zijn karakterstructuren ontstaan. Je kunt ze zien als een jas die aangetrokken wordt of een masker dat opgezet wordt ter bescherming. Ook als het helemaal niet nodig is om die jas aan te trekken of dat masker op te zetten.
Veelal zit het masker er al zo lang of is het zo bekend dat de drager ervan zich dat niet bewust is. Het is een soort vermomming geworden. Meestal krijgt iemand met één of twee structuren echt te maken.

Wat kun je ermee?

Op persoonlijk niveau:
Karakterstructuren nodigen uit tot bewustwording en transformatie en bieden een ontwikkelingsweg. Kennis van de persoonlijk leidende karakterstructuur leert iemand zich weer te verbinden met zijn of haar essentie. Het laat iemand meer tot zijn recht komen en vergroot de persoonlijke bewegingsruimte. Mensen voelen zich gelukkiger wat aanzienlijke invloed heeft op hun kwaliteit en resultaten. Gelukkige mensen zetten immers fantastische prestaties neer. 

Op teamniveau:
Het is bijzonder waardevol om binnen teams kennis te maken en te werken aan karakterstructuren. In de ontmoeting met anderen kan iemand aan zijn karakterstructuur werken. De ander biedt de spiegel waardoor ontdekt kan worden dat er meer manieren zijn om in het leven te staan.
Collega’s krijgen meer begrip voor elkaar. Er ontstaat meer verbinding en een (nog) betere en prettige samenwerking. 

Iedereen die bereid is naar zichzelf te kijken en een zekere mate van psychisch-emotionele draagkracht heeft, zal enthousiast zijn om kennis te maken met zijn of haar karakterstructuren.

Wat wij heel goed weten:
Iedereen is uniek. Ook in de reactie richting buitenwereld. Karakterstructuren zijn niet een manier of bedoeld om mensen in een model te vangen.

Professionele begeleiding is belangrijk

Inzichten kunnen diepe indruk maken. Het kan confronterende herinneringen oproepen aan het verleden en/of aan de opvoeding. Het is niet altijd eenvoudig om een specifieke karakterstructuur te onderscheiden. Eenzelfde soort gedrag kan zich laten zien bij verschillende structuren maar een andere oorsprong hebben. Die oorsprong is belangrijk. Die laat zien waarom iemand het betreffende gedrag vertoont.