Management special

A team is a reflection of its leadership

Wat het geeft:

Reflectie op wijze van leidinggeven | nieuwe keuzes | betere verbinding met je team | betere samenwerking | betere teamresultaten | blijheid.

Tijdens de Managementspecial doorlopen we ons leiderschapskwadrant dat is toegespitst op 4 thema’s en 25 subthema’s. Stuk voor stuk onderwerpen die het verschil maken als het gaat om leiderschap.

We meten en onderzoeken hoe de actuele beleving is van:

Het kennen & respecteren van
– waarden
– wensen & persoonlijke doelen
– ideeën
– gevoelens
– kwaliteiten
– capaciteiten

Het faciliteren van
– training en bijscholing

– een systeem dat het werk ondersteunt
– recente en volledige informatie
– middelen
– serieus werk
– realistische ‘productie’ eisen
– voorbeeldgedrag

De duidelijkheid over
– normen

– de individuele toegevoegde waarde
– wie wat doet
– grenzen
– toekomst

De wijze van waarderen door
– te benaderen als individu

– verantwoordelijkheid te geven
– vertrouwen te schenken
– uitdagend werk te geven
– aan te spreken
– te complimenteren
– te vieren wat er te vieren is

Thema’s die soms door de hectiek vergeten zijn of waar leiders niet meer aan toekomen door de vele vergaderingen en andere zaken die deze belangrijke thema’s van tafel geveegd lijken te hebben. 

De Management Special kan geïntegreerd worden in het Fundamentals Programma of als aparte module worden gevolgd.