Management special

A team is a reflection of its leadership

 

Om te weten te komen wat een goede manager is, kun je op Google heel veel informatie vinden. Wij van Ictus denken dat het belangrijk is dat je je ervan bewust bent hoe jouw wijze van leidinggeven wordt ervaren, wat je uitstraalt naar je medewerkers en de rest van de organisatie en hoe jij je erbij voelt.  Wij hebben daar een mooie tool voor ontwikkeld.

Door het inzetten van onze Management special krijg je eenvoudig, eerlijk en snel inzicht hoe jouw medewerkers jou ervaren in je functie. Je krijgt helder wat je er zelf van vindt en wat je graag wilt wijzigen.

Wat geeft het:

Voor de manager

 •  reflectie op leidinggeven
 •  ruimte voor nieuwe keuzes
 •  meer zelfvertrouwen
 •  betere verbinding met team
 •  betere samenwerking
 •  betere teamresultaten
 •   meer blijheid

Voor de teamleden

 • optimale samenwerking
 • meer verbinding
 • duurzame inzetbaarheid
 • lager ziekteverzuim
 • meer resultaten
 • meer werkplezier

Hoe we het doen:

Circa drie weken voor de coachafspraak met de manager die gebruik gaat maken van deze quick-scan, vullen de teamleden een vragenlijst in over de onderwerpen uit het managementkwadrant (zie onder). De antwoorden worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Er kunnen nog (open) specifieke vragen aan toegevoegd worden. De teamleden vullen in hoe ieder onderwerp op dat moment wordt ervaren en hoe de gewenste situatie is. De antwoorden worden aan de Ictus coach gemaild die een groepssamenvatting maakt. De coach garandeert de teamleden geheimhouding. Er wordt dus geen persoonlijke informatie van de individuele teamleden doorgegeven.

Dezelfde vragen die de teamleden hebben ingevuld, worden door de manager ingevuld tijdens een afspraak met één van onze coaches en dan vanuit zijn/haar beleving. De antwoorden (ervaringen) van de medewerkers zijn vaak afwijkend van de beleving van de manager. Zichtbaar gaat worden waarop gestuurd dient te worden en welke nieuwe keuzes er gemaakt kunnen worden. 

De Management Special kan geïntegreerd worden in het Fundamentals programma of als aparte module worden gevolgd.