A team is a reflection of its leadership

Maak kennis met onze Management special:

Wat het geeft:

Reflectie op wijze van leidinggeven | nieuwe keuzes | betere verbinding met je team | betere samenwerking | betere teamresultaten | blijheid.

Tijdens de Managementspecial doorlopen we ons leiderschapskwadrant dat is toegespitst op 4 thema’s en 25 subthema’s. Stuk voor stuk onderwerpen die het verschil maken als het gaat om leiderschap.

We meten en onderzoeken hoe de actuele beleving is van:

Het kennen & respecteren van
– waarden
– wensen & persoonlijke doelen
– ideeën
– gevoelens
– kwaliteiten
– capaciteiten

Het faciliteren van
– training en bijscholing

– een systeem dat het werk ondersteunt
– recente en volledige informatie
– middelen
– serieus werk
– realistische ‘productie’ eisen
– voorbeeldgedrag

De duidelijkheid over
– normen

– de individuele toegevoegde waarde
– wie wat doet
– grenzen
– toekomst

De wijze van waarderen door
– te benaderen als individu

– verantwoordelijkheid te geven
– vertrouwen te schenken
– uitdagend werk te geven
– aan te spreken
– te complimenteren
– te vieren wat er te vieren is

Thema’s die soms door de hectiek vergeten zijn of waar leiders niet meer aan toekomen door de vele vergaderingen en andere zaken die deze belangrijke thema’s van tafel geveegd lijken te hebben. 

We hebben twee methoden voor de Management Special

Zonder feedback van je medewerkers:
We onderzoeken hoe jij als manager omgaat met de 25 subthema’s en met welke thema’s jij iets anders wilt. We gaan met de top 5 intensiever aan de slag.

Met feedback van je medewerkers:
We onderzoeken hoe jij als manager omgaat met de 25 subthema’s en met welke thema’s jij iets anders wilt. Daarnaast stellen we per mail dezelfde vragen aan de medewerkers waaraan jij leiding geeft. Daaruit komt een groepsbeleving die we naast jouw persoonlijke beleving leggen zodat er een objectief beeld ontstaat en er nog duidelijker wordt waar je niets meer aan moet willen veranderen en waar aandacht nodig is.
We gaan met de top 5 intensiever aan de slag. 

De Management Special kan geïntegreerd worden in het Fundamentals Programma of als aparte module worden gevolgd.